Bu organ, doku, hücre ve protein ağı vücudunuzu güçlü ve sağlıklı tutmak için enfeksiyona karşı savaşır.1

Çok fazla yabancı istilacı (mikroplar veya patojenler) enfeksiyonlara neden olabilir ve sizi hasta eder.1

Daha fazla bilgi için, primer immün yetmezlik konusunda eğitim materyalleri sağlayabilecek hemşire veya doktorunuzla görüşün.

Kan, vücudun bir bölümünden diğerine bağışıklık sisteminin özel hücrelerini ve proteinlerini taşıyan dolaşım sistemidir.1

Bu özel hücrelerden bazıları, lenfositler (B hücreleri ve T hücreleri) ve fagositler (nötrofiller, monositler ve makrofajlar) gibi kemik iliğinde üretilen beyaz kan hücrelerini içerir.Kompleman sistem, kanda bulunan, enfeksiyona karşı savunma için kritik olan bir protein grubudur. Bağışıklık sisteminde bu parçalardan herhangi biri eksik olduğunda birey belirli hastalık türlerine karşı savunmasız kalır.1

T hücreleri

T Hücreleri

T hücreleri, enfeksiyonlara karşı uzun süreli koruma sağlamaktan sorumludur.

Her birinin özel bir amacı olan 4 tip T hücresi türü vardır:

  1. Yardımcı T hücreleri enfeksiyonu tespit eder ve bağışıklık sisteminin diğer hücrelerini savaşa hazır hale getirir. Yardımcı T hücreleri aynı zamanda B hücrelerine vücudun enfeksiyona karşı savunmasına yardımcı olan yüksek oranda özelleştirilmiş proteinler üretmesi için uyarır.1

  2. Sitotoksik / katil T hücreleri, enfekte olmuş hücreleri yok eder.1

  3. Düzenleyici T hücreleri , patojenlerle olan savaş bittiğinde bağışıklık sistemine haber verir ve savaşı durdurur.1

  4. Bellek T hücreleri , bir enfeksiyonun nasıl yenileceğini hatırlar ve aynı enfeksiyon tekrarlanırsa hızlı yanıt verebilir.1

B Hücreleri

B Hücreleri

B hücreleri hastalık yaratan maddelerle karşılaştığında, antikor üreten plazma hücrelerinin içinde olgunlaşarak tepki verirler. Antikorlar immünoglobülinler olarak da bilinen kandaki oldukça özelleşmiş proteinlerdir. Antikorlar yabancı maddeleri kendilerini bağlar ve onları imha için işaretler.1

Beş temel antikor türü vardır:

  1. IgM antikorları tepki veren ilk antikorlardır. Enfeksiyonun ilk günlerinde önemli koruma sağlarlar. Bu antikorlar, bakterilerin öldürülmesine yardımcı oldukları yer olan kan dolaşımında kalma eğilimi gösterirler.1

  2. IgG antikorları tepki veren ikinci antikorlardır. Bu antikorlar büyük miktarlarda oluşur ve vücudun kan ve dokularında çalışır. Bu antikorlar patojenleri tutarak bağışıklık hücrelerine onları yok etmesi için daha fazla zaman kazandırırlar. IgG antikorları anneden plasenta yoluyla doğmamış bebeğine geçebilir.1

  3. IgA antikorları, gözyaşı, tükürük ve mukus gibi vücut sıvılarında salgılanır. Solunum yollarında ve bağırsaklarda enfeksiyona karşı koruma sağlarlar. Bu antikorlar anne sütü ile annelerden yenidoğana geçebilir.1

  4. IgE antikorları normalde az miktarlarda bulunur ve alerjik reaksiyonlarda önemlidir..1

  5. IgD antikorları B hücrelerinin yüzeyinde mevcut olabilir, ancak işlevleri günümüzde tam olarak anlaşılamamıştır.1

Antikorlar, bağışıklık sistemine mikropların yok edilmesi gerektiğini bildirerek patojenleri öldürmeyi kolaylaştırır.1

Fagositler

Fagositler, patojeni çevreleyerek ve sindirerek yutan hücrelerdir.Temel fagosit türleri nötrofiller, monositler ve makrofajlardır. Makrofajlar süpürücü gibi davranır. Antikorların bağlandığı istilacı patojenleri ararlar ve sonra diğer makrofajların gelip bunları yok etmesi için alarm sinyalleri gönderirler.1

Kompleman Sistem

Kompleman sistemi, patojenlere karşı savunmak için düzenli olarak çalışan kan dolaşımındaki bir grup proteindir. Bu proteinler vücudu enfeksiyondan kurtarmak için antikorlar ve fagositler ile çalışırlar.1